Lasse Gjessing med mer enn 30 års erfaring som seilmaker. Han begynte i 2002
å leke med ideen om å forenkle produksjon av kalesjer. Etter flere
år med forskning og utvikling var Lorentzen & Lorentzen AS de
første med design av maler basert på digitale bilder.

Ved hjelp av fire – fem digitale bilder er det nå mulig å lage en
mal som er helt nøyaktig, og som inneholder all nødvendig
informasjon.

Vi tilbyr kalesjemakere en løsning hvor de selv tar bildene og vi
designer og skriver ut malen. Malene sendes så til kalesjemakeren for
produksjon av kalesjen.

Denne fremgangsmåten gir optimal passform og raskere
levering.